Home

PRIVACY

Het is fijn om wat privacy te hebben als je in de tuin zit, dat begrijpt iedereen natuurlijk wel. Daarom is het handig om een schutting te plaatsen in je tuin. Hierdoor scherm je je tuin af en kan niet iedereen ongevraagd even jouw tuin in kijken.

SCHUTTING

Een schutting is simpelweg een erfafscheiding. Een schutting kan van verschillend materiaal zijn gemaakt maar de meest voorkomende soort is gemaakt van hout. Dit is vaak de goedkoopste optie en dit biedt genoeg privacy voor mensen.

LANDELIJKE VOORWAARDEN

Het is niet van zelf sprekend dat je een schutting kan plaatsen, hier zijn een aantal regels voor. Sinds 1 januari 2003 gelden er landelijke voorwaarden in Nederland voor bouwvergunningsvrij voor het plaatsen van schuttingen.

Later in 1 oktober 2010 zijn de voorwaarden veranderd naar omgevingsvergunningsvrij voor het plaatsen van schuttingen.

De Woningwet in Nederland bepaald voor welke bouwwerken een vergunning vereist is. Deze vergunning wordt afgegeven door de gemeente.

De gemeente geeft een beoordeling voordat de vergunning wordt verstrekt. Het bouwplan wordt getoetst en moet voldoen aan vier regels.

HET BESTEMMINGSPLAN

Een bestemmingsplan heeft te maken met de ruimtelijke ordening. Dit is een proces waarbij een aantal grote regels waarbij de leefruimte met een plan wordt benut en ingericht.

Hierbij wordt rekening gehouden met zowel individuele als gemeenschappelijke belangen en wordt er zo goed mogelijk op elkaar aangepast zodat iedereen tevreden is met de inrichting van de ruimte.

HET BOUWBESLUIT

Het bouwbesluit is een samenvatting van bouwtechnische voorschriften die in Nederland gelden, aan deze voorschriften moeten alle bouwwerken zich in Nederland houden. Ziekenhuizen, winkels, kantoren en woningen moet zich hier ook bijvoorbeeld allemaal aan houden.

Het bouwbesluit van Nederland heeft voorschriften met betrekking tot het bouwen van bouwwerken met als oogpunt milieu, veiligheid, bruikbaarheid, gezondheid en energiezuinigheid.

Het bouwbesluit is niet makkelijk om te volgen vanwege de grote hoeveelheid bouwregels en de relatie tussen deze regels. Ook de juridische schrijfwijze maakt het lastig om te lezen.

VERANDERING BOUWBESLUIT

Er zijn verschillende veranderingen geweest in het bouwbesluit van Nederland.

Het eerste bouwbesluit werd gesteld in 1992, later in 2003 is er een verandering gekomen in de regels en in 2012 zijn de regels nogmaals veranderd en deze regels zijn tot heden nog hetzelfde.

De verwachting is dat er in 2021 het huidige bouwbesluit op zal gaan in Besluit Bouwwerken leefomgeving.

DE LOKALE BOUWVERORDENING

Dit is een regelgeving wat meestal door de gemeentelijke overheid wordt bepaald met betrekking tot bouwen, slopen, verbouwen of gebruik van bouwwerken.

DE REDELIJKE EISEN VAN WELSTAND

Welstandszorg is dat gemeenten in Nederland een beleid voeren om te sturen op de bouwplannen en architectonische kwaliteit hiervan.

Met andere woorden, de gebouwen worden beoordeeld op het ontwerp, kleur en de vorm van het gebouw. Ze beoordelen ook of dit gebouw past bij de omgeving waarin deze geprojecteerd is.

KOSTEN VERGUNNING

De gemeente brengt kosten in rekening voor het afgeven van een vergunning, deze kosten zullen verschillen per gemeente. De gemiddelde kosten van een vergunning ligt tussen de 1-4% van de bouwsom van het bouwwerk.

In sommige gevallen wordt het berekent met de werkelijk kosten inclusief de overhead (een deel van het budget van een organisatie).

In andere gevallen wordt een deel van de kosten uit belastinginkomsten betaald. De organisatie Vereniging Eigen Huis wil een einde maken aan de grote verschillen.